Smáčivost kontaktních čoček

Smáčivost kontaktních čočekSmáčivost povrchu kontaktních čoček je velmi důležitou vlastností. Určuje míru komfortu nositele kontaktních čoček a hraje rozhodující roli při nižší kvalitě slzného filmu. Pojďme se blíže seznámit s tímto pojmem.

Velmi důležitou vlastností kontaktních čoček je smáčivost (v angličtině jako wettability). Jedná se o fyzikální vlastnost povrchu, která nám v našem optometristickém pojetí naznačuje, jak snadno se po povrchu kontaktní čočky rozprostře slzný film (můžeme samozřejmě hovořit i o povrchu brýlových čoček). Tato vlastnost je pro některé nositelé kontaktních čoček téměř klíčová. Jak moc je kontaktní čočka komfortní, závisí na dvou kritériích. První a asi i nejdůležitější vlastností je nízká schopnost tření - frikce. Druhá, neméně důležitá vlastnost, je právě schopnost smáčivosti.

Kapka na nesmáčivém povrchu

Obr. 1: Kapka tekutiny na nesmáčivém povrchu. (Zdroj: Wikipedia)

Kromě pojmu smáčivost lze nalézt i pojem lubrikace, která má ve svém pojetí stejný význam. Smáčivost kontaktních čoček je rozhodující pro usazení na oku. Kontaktní čočka se v ideálním případě oka fyzicky téměř nedotýká, ale plave na tenké vrstvě slz. Je zřejmé, že povrch čočky si musí se slzami "rozumět" (být dostatečně smáčivý), aby interakce čočka-slzy byla dokonalá a minimalizoval se samotný fyzický kontakt okraje čočky s okem.

Pro potřeby usazení se zhodnocuje slzný film oka před nasazením kontaktní čočky (pre-ocular tear film) a slzný film na povrchu nasazené kontaktní čočky na oku (pre-lens tear film).

V případě nedostatečné smáčivosti není povrch kontaktní čočky pokryt rovnoměrně vrstvou slzného filmu a povrch čočky osychá. Nastává rozmazané vidění a významně se snižuje pohodlí nositele. Tato vlastnost nabývá na významu v generaci kontaktních čoček vyrobené ze silikon-hydrogelu. Silikonová komponenta v materiálu je hydrofóbní (vodě odpudivá) a má tedy tendenci k osychání povrchu. U těchto materiálů je kontaktní úhel něco okolo 90°, což je hraniční hodnota pro klasifikaci smáčivosti - nesmáčivosti. Při výrobě se tak musí faktor smáčivosti brát na zřetel a kontaktní čočky se vyrábí s aditivy, napomáhající smáčivosti, nebo se povrchově upravují za stejným cílem (napařením SiO2).

Velmi dobrým hodnotícím hlediskem smáčivosti je úhel smáčivosti neboli kontaktní úhel. Tento úhel nám dává informaci o vlastnosti povrchu kontaktní čočky. Vypovídá o schopnosti rozprostřít tekutinu po svém povrchu. Čím více je povrch čočky smáčivý, tím je povrch lépe pokryt a významně se snižuje riziko osychání povrchu čočky. Vlastnost smáčivosti je velmi důležitá při diagnóze suchého oka, protože právě tato vlastnost kontaktní čočky určuje, zda lze uvažovanou kontaktní čočku použít.

Nedostatečnou smáčivost lze kompenzovat kapáním umělých slz. Samotné zvlhčující aditiva obsahují i roztoky určené pro péči o kontaktní čočky. Ty působí jako "nárazník" při nasazení kontaktních čoček a jejich kladný účinek je krátkodobý.

Smáčivost kontaktní čočky je závislá na teplotě okolí a vlhkostí okolního vzduchu. Při vysokých teplotách se snižuje obsah vody v kontaktní čočce, čočka je více dehydratované a snižuje se vlastnost smáčivosti. Smáčivost je výrazně jiná, pokud čočku vyndáme bezprostředně z blistru, kde jsou aditiva zlepšující vlastnost smáčení. Po opláchnutí kontaktní čočky fyziologickým roztokem se ve většině případech smáčivost snižuje (Obr. 2).

Graf kontaktních úhlů u kontaktních čoček po vytažení z blistru a po opláchnutí

Obr. 2: Graf kontaktních úhlů u kontaktních čoček po vytažení z blistru a po opláchnutí. fyziologickým roztokem.
UPOZORNĚNÍ: Uvedené hodnot jsou orientační a je čerpáno z komerčních materiálů firmy Coopervision
(v těchto materiálech není odkaz na studii, nižší důvěryhodnost uvedených dat).

Jednotliví výrobci kontaktních čoček mají své individuální technologie, kterými dosáhnou vyšší smáčivosti. Například u hydrogelového materiálu (Moist) výrobce Johnson and Johnson je v materiálu zapouzdřena zvlhčující komponenta (PVP) pomocí technologie Lacreon. Výrobce Alcon (Ciba Vision) u svých čoček Focus Dailies AquaComfort Plus používá postupně se uvolňující PVA sloučeninu s HPMC (hydroxypropyl-metylcelulóza) a PEG (polyetylen glykol) v blistru. Látka HPMC napomáhá lepšímu komfortu po prvním nasazení kontaktních čoček, sloučenina PEG společně s PVA v čočce se postupně uvolňuje v průběhu celého dne. Výrobce Bausch and Lomb u svých čoček Daily Disposable používá poloxamin, zvlhčující látku v blistru. [3]

Obtíže spojené s měřením kontaktního úhlu u kontaktních čoček pramení v rozdílných laboratorních podmínkách. Pokud bychom chtěli příme srovnání, který z materiálů je více smáčivý, musí se srovnávat hodnoty naměřené stejnou metodou a na stejném přístroji (stejný typ a stejný algoritmus vyhodnocení). Nelze srovnávat hodnoty získané v různých laboratořích. Snad právě pro tyto potíže nejsou zavedené ISO normy a parametr smáčivosti není běžně uváděn.

 

Použité zdroje


[1] SYNEK S. Kontaktní čočky, staženo z: http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/lf/ps09/cocky/web/doc/kontaktni_cocky.pdf

[2] BIOFINITY - oficiální stránky. Dostupné na: http://www.biofinity.cz

[3] READ ML, MORGAN PB, KELLY JM, MALDONADO-CODINA C. Dynamic Contact Angle Analysis of Silicone Hydrogel Contact Lenses. J Biomater Appl 2010.

Joomla SEF URLs by Artio